IDEAL4U DNT SRL, denumita in cadrul acestui document cu numele de “IDEAL4U DNT”, furnizează sau beneficiază în prezent de bunuri și servicii către / de la societățile partenere, denumit in cadrul acestui docuemnt cu numele de “SOCIETATEA”, potrivit contractelor de furnizare, achiziționare sau prestări servicii încheiate cu acestea. În temeiul relației IDEAL4U DNT cu Societatea, IDEAL4U DNT colectează o serie de date cu caracter personal care v-ar putea privi, dupa cum urmează:

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul îndeplinirii relației comerciale, IDEAL4U DNT prelucrează date cu caracter personal. IDEAL4U DNT colectează, după caz, următoarele categorii de date cu caracter personal privitoare la Societate:

  1. Datele asociaților/acționarilor, administratorilor și/sau directorilor, reprezentanții legali/ convenționali ai Societății: ( Numele si Prenumele, adresa de E-mail, Funcția)
  2. Numerele de telefon de serviciu și adresele de e-mail ale reprezentanților / angajaților Societății;
  3. Adresa de e-mail în scopul înregistrării pentru orice modalitate de corespondență printată sau electronică;

 

În scopul prestării serviciilor, IDEAL4U DNT va colecta și procesa datele de mai sus în legătură cu asociații / acționarii, administratorii și alți reprezentați legali sau convenționali ai Societății.

În acest sens, IDEAL4U DNT:

  1. poartă responsabilitatea informării unor astfel de persoane cu privire la prelucrarea datelor personale de către IDEAL4U DNT;
  2. are obligația de a informa aceste persoane cu privire la drepturile lor de acces, rectificare și ștergere, în conformitate cu legislația în vigoare; și
  3. are obligația de a obține acordul acestora, în cazul în care este necesar, pentru prelucrarea și transferul datelor lor cu caracter personal, pe modelul furnizat de IDEAL4U DNT.

 

Persoana vizată nu este obligată să furnizeze datele menționate mai sus. Totuși, un refuz din partea persoanei vizate de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea IDEAL4U DNT de a-și îndeplini obligațiile contractuale, precum și de a răspunde solicitărilor persoanei vizate sau de a realiza orice alte activități care ar fi necesare îndeplinirii obligațiilor IDEAL4U DNT în temeiul Contractelor.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către IDEAL4U DNT şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 

  1. furnizori de servicii și bunuri (de ex. furnizorii de servicii de consultanță fiscală sau juridică).
  2. în conformitate cu prevederile legale aplicabile, de ex. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, persoanele vizate se bucură de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției și/sau autorității de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, persoanele vizate beneficiază și de dreptul la ștergerea datelor, precum și de dreptul la portabilitatea datelor, dacă acesta va fi considerat aplicabil acestei situații.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa IDEAL4U DNT la adresa menționată în preambulul Contractelor cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în cuprinsul căreia poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la IDEAL4U DNT SRL la adresa de poștă str. Bega nr.9C ap1, Giroc, Timis, România sau prin transmiterea unui e-mail la protectiadatelor@servicii.it . De asemenea, persoanei vizate îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

 

Prin acceptarea prezentului document, reprezentantul Societății își dă acordul neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le furnizeaza către IDEAL4U DNT, inclusiv folosirea acestora pentru comunicarile electronice (email, social media, telefon). IDEAL4U DNT foloseste cookie-uri pe site-urile proprii si le utilizeaza pentru targhetarea clientilor prin campanii de marketing online.

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, de ex. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă bucurați de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției și/sau autorității de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, beneficiați și de dreptul la ștergerea datelor, precum și de dreptul la portabilitatea datelor, daca acesta va fi considerat aplicabil acestei situații.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa către IDEAL4U DNT la adresa menționată în acest document cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în cuprinsul căreia puteți arăta dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea vi se va face numai personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

IDEAL4U DNT SRL
protectiadatelor@servicii.it